पीवीसी फर्श डाई

  • PVC Flooring Die

    पीवीसी फर्श डाई

    विशेष कोट-ह्याn्गर च्यानल डिजाइनको साथ, degree ० डिग्री रेसिरेक्टर बारको साथ अपर डाइ ओठले मोटाई समायोजित गर्दछ, तल्लो मर्ने ओठ एकीकरण हो। अधिकतम प्रक्रिया एक्सट्र्यूजन प्रक्रियामा गर्मी संवेदनशील स्ट्रिमको पृथकता घटाउन सकिन्छ।