बहु-तह को-एक्सट्रूसन फिडब्लॉक

  • Multi-Layers Co-Extrusion Feedblock

    बहु-तह को-एक्सट्रूसन फिडब्लॉक

    बहु-तह को-एक्सट्रूसन फिडब्लॉकले सजिलैसँग मिल्न सक्दछ विभिन्न सामग्रीहरू स्थिर र प्रत्येक तह अनुपात समायोज्यको साथ एकरूप छन्। सबै प्रकारका बहुलक सामग्रीहरूका लागि उपयुक्त, ग्राहक स्तरीय मिश्रित एक्स्ट्रुजेसनको आवश्यकता अनुसार फिल्म, पाना, प्लेट उत्पादनहरूमा समान रूपमा। टेकनिकल प्यारामिटर १. विभिन्न ल्यामिनेशन लेयरहरू र अनुपात, यसैले विभिन्न सामग्री उत्पादनको बहुव्यापी ल्यामिनेशन आवश्यकता पूरा गर्न एकरूपता हासिल गरियो। २. मोडुलर प्रकार फिड ब्लक, म्यान्ड्रेल टी ...